2015 metų vykdytų veiklų apibendrinimas

2016-01-04

 2015 metų gruodžio 30 dieną Utenos apskrities vyrų krizių centre vyko Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo aptartos 2015 metais vykdytos veiklos, išsikeltų tikslų pasiekti rezultatai.

Direktorius Egidijus Kornevas džiaugėsi, kad 2015 metai buvo labai darbingi, pilni veiklų, klientų, savanorių ir svarbiausia, kad buvo suteikta pagalba į krizinę situaciją patekusiems vyrams ir jų šeimų nariams.

2015 metais Centro steigėjai,  savanoriai intensyviai rašė projektus, teikė paraiškas norėdami gauti finansavimą savo vykdomoms veikloms. Savo didelių pastangų, idėjų ir noro dėka Centras gavo finansavimą dviem projektams: „Smurto mažinimas Utenos rajone“  ir „Pagalbos vaikui ir jo šeimai kokybės gerinimas Utenos rajone“. Abu minėtus projektus finansavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto „Smurto mažinimas Utenos rajone“ veikloms vykdyti buvo skirtas 3144 eurų finansavimas. Projekto metu bendradarbiaujant su Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Utenos skyriumi buvo vykdoma smurtinio elgesio keitimo programa pagal DADV- dialogas prieš buitinį smurtą. Teismas buvo įpareigojęs Programoje dalyvavo 5 asmenys, kurie lankė programos užsiėmus. Visą programą išklausė  3 asmenys. Suorganizuotas smurto prevencijai skirtas 14-18 metų amžiaus jaunimui skirtas konkursas „Smurtui sakome ne 2015“, kurio metu išleisti kišeniniai 2016 metų kalendoriukai su jaunuolio pieštais piešiniais smurto mažinimo tematika.  Buvo pravesta praktinių seminarų ciklas socialinės rizikos šeimoms „Tėvystės mokymas“. Kurių metu socialinės rizikos šeimų nariai mokėsi sėkmingai auginti vaikus, pagarbiai bendrauti, įvaldyti konfliktų sprendimus.  Vykdytos išvažiuojamosios akcijos į Daugailių ir Leliūnų seniūnijas. Susitikimų su seniūnijų bendruomenėmis metu buvo ugdomas nepakantumas smurtiniam elgesiui, teikiama informacija apie pagalbos būdus tiek aukai, tiek smurtautojui. Projekto lėšos buvo panaudotos psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijoms apmokėti, lankstinuko „Smurtui sakome ne“ gamybai, balionui su Centro atributika gamybai, kalendoriukų leidybai, teisininko konsultacijoms.  Apibendrinant projekto metu suteiktas paslaugas gauti rezultatai: 16 asmenų buvo užregistruoti siekiantys keisti smurtinį elgesį, jie konsultuoti 65 kartus, suorganizuoti 43 renginiai, kuriuose dalyvavo 286 asmenys.

Projekto „Pagalbos vaikui ir jo šeimai kokybės gerinimas Utenos rajone“ veikloms vykdyti buvo skirtas 4732 eurų finansavimas. Šio projekto lėšos buvo įsisavintos visiškai, apmokėta psichologui ir socialiniam darbuotojui už konsultacijas. Buvo organizuota „Pozityvios tėvystės“ mokymai, kuriuose dalyvavo 15 asmenų. Šiems asmenims nupirkta ir išdalinta būtiniausių maisto, higienos, medikamentų paketai. Išleisti lankstinukai, kišeniniai kalendoriukai, balionai, reklaminis tentas. Gautos reprezentacinės išlaidos panaudotos tikslingai, įvairių susitikimų metu. Šio projekto metu buvo suteikta 175 asmenims įvairi pagalba, minėti asmenys 150 kartų konsultuoti socialinio darbuotojo ir 70 kartų – psichologo.

Egidijus Kornevas pasidžiaugia, kad 2015 metais sudaryti 12 savanorystės sutarčių.

 

 

 

 

« Atgal
Rėmėjai