Pradedamas vykdyti "Pagalbos vaikui ir jo šeimai kokybės gerinimas Utenos rajone' projektas

2017-08-21

 Projekto veiklos skirtos jaunoms, sunkumų turinčioms šeimoms (iki 34 metų amžiaus), siekiant užtikrinti vaikų galimybę augti kartu su tėvais, tėvams įsitvirtinti darbo, mokslo rinkoje.  Projekto veiklos skirtos teikti konsultacijas, plėtoti tėvų auklėjimo įgūdžius, sudaryti tėvams galimybę dirbti, mokytis. 2017 m. projekto metu numatoma ugdyti šeimų ekonominį raštingumą, kad jos gebėtų savo gaunamas lėšas racionaliai panaudoti. Projekte yra numatyta suteikti savalaikę materialinę pagalbą šeimoms tenkinant savo ir vaikų poreikius. Ypač tai aktualu, kai šeimai bus siūloma apsigyventi parnerio įstaigoje, arba atvirkščiai išvengiant vaiko atskyrimo nuo šeimos, kai namuose nėra galimybės tenkinti  vaiko poreikius. Sunkumų turinčios šeimos dažnai pritrūksta lėšų savo ir vaikų maitinimui bei medikamentams ir kitoms asmens higienos priemonėms įsigyti, jos stokoja socialinių įgūdžių, negeba racionaliai naudoti savo gaunamų pajamų. Jaunos šeimos dažnai stokoja ekonominio raštingumo, todėl dažnai joms stinga lėšų vaikų ir savo būtiniausiems poreikiams patenkinti. Jei šeima stokoja lėšų vaiko fiziologiniams poreikiams tenkinti, iškyla grėsmė vaiko paėmimui iš šeimos. Būtinosios materialinės pagalbos suteikimas užtikrintų vaiko išlikimą savo šeimoje, bei paskatintų šeimas mokytis planuoti savo šeimos biudžetą. 

2017 metų rugpjūčio mėnesį tisklinė projrkto grupė aptarė projektines veiklas, kurios bus vykdomos iki 2017 metų gruodžio 31 dienos. 

« Atgal
Rėmėjai