Veikla

Siekdami, kad vaikai augtų šeimose Utenos apskrities vyrų krizių centro specialistai 2013 metų gruodžio mėnesį pradėjo vykdyti Pozityvios tėvystės mokymus tėvams, auginantiems vaikus, kuriems trūksta žinių, įgūdžių, įgalinančių juos saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti pagarbius tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius neaiškumus ir sunkumus.

 

Nuo 2014 metų sausio mėnesio Utenos apskrities vyrų krizių centras bendradarbiaudamas su  panevėžio apygardos probacijos tarnybos Utenos skyriumi, pradėjo vykdyti grupinius mokymus vyrams, smurtavusiems artimoje aplinkoje. Mokymai yra vedami UAVKC specialistų pagal Smurtinio elgesio keitimo programą DAVD- dialogas prieš buitinį smurtą.

 

 

Rėmėjai